Etablering i vand

Skal dyrelivet kunne færdes uhindret?

Når vi mennesker bygger veje og dermed udnytter landskabet, så fratager vi også mange gange dyrelivets muligheder for at passere vejene. Men hvis man etablerer en faunapassage (en kunstigt skabt spredningskorridor), så får dyrelivet mulighed for sikkert at komme over på den anden side af vejene - til glæder for både dyrene og trafikken. Vi har mange års erfaring med etablering af både små og store faunapassager.

Vi har i de seneste år også lavet en del stenstryg, hvor vandløb, som har været opstemmet, er blevet ført tilbage til de oprindelig forløb, således at fiskene har fået uhindret adgang til vandløb, som de ellers ikke har villet kunne komme frem til. Vi har også udlagt en del gydegrus, samt lavet kunstige øer/fugleøer i naturen.

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dine behov.

Billeder og videoer: