Oprensning af sø, havn, mose mv.

Oprensning af søer er blandt vores spidskompetencer og vi har stor erfaring med dette område.

Hvis du har en sø, mose, havn eller lignende, som du ønsker at få oprenset og dermed få øget vanddybden og vandkvaliteten i, så er hjælpen nær. Vi har over 30 års erfaring med oprensning af søer, og har samtidig en maskinpark til både små og store opgaver.

Ved at suge, pumpe eller grave bundslam og/eller mudder op fra en sø, bliver alle grøder, næringsstoffer og fosfor fjernet, og det giver både en øget vanddybde og en bedre vandkvalitet, som naturligt øger sigtbarheden i vandet.

Afhængig af opgaven kan vi klare den på forskellige måder. Vi kan suge bundslammet eller mudderet op med vores mudder- / sandsuger og derefter pumpe det ind til en pumpestation på land, hvorfra det bliver pumpet videre til et bundfældningsbassin. Ved hjælp af et overløb vil det rene vand blive sendt retur til søen eller videre til et vandløb.

Alternativt kan vi med vores specielle fartøj sejle ud på søen og opgrave materialer i lastrummet. Herefter vil det blive sejlet ind til land og blive losset med en gravemaskine med teleskoparm og grab - direkte på en lastbil eller i et slambassin.

Kontakt os gerne - det er naturligvis helt uforpligtende for dig.

Billeder og videoer: