Galleri

Herunder kan du se en masse billeder fra nogle af de mange opgaver vi har løst for vores kunder. Hvis du har nogle spørgsmål, hvad enten det er vedr. billedere eller noget helt andet, så kontakt os endelig.

 • Vores maskintrailer fyldt med grej.
 • Transport af sump køreplader.
 • Oprensning af sø i Husted Mose for Energinet Baltic Nordic Pipeline.
 • Oprensning af privat sø, Sønderjylland.
 • Bjærgning af gravemaskine i mose, 2.5km fra fast bund.
 • Bjærgning af gravemaskine i mose, 2.5km fra fast bund.
 • Oprensning af sø ved Frederecia
 • Oprensning af sø ved Vest Fyn
 • Oprensning af 5700 m3 slam af 1 hektar i Golf Sø for fredericia kommune.
 • Oprensning af 5700 m3 slam af 1 hektar i Golf Sø for fredericia kommune.
 • Skånsom oprensning på membran af Spejlsøen på Roskilde Universitet.
 • Oprensning af sø ved Grindsted.
 • Kystsikring i Lillebælt, opbygning af høfder.
 • Kystsikring i Lillebælt, opbygning af høfder.
 • Kystsikring i Lillebælt, opbygning af høfder.
 • Kystsikring i Lillebælt, opbygning af høfder.
 • Kystsikring i Lillebælt, opbygning af høfder.
 • Oprensning af skovsø for Aage V. Jensen fonden ved Kattegat.
 • Oprensning af indløbskanal for Udbyneder m.fl. Enges Landvindingslag ved Havndal nær Randers.
 • Oprensning af voldgrav.
 • Oprensning af voldgrav.
 • Frigravning af olieledning efter jordskred ved olierafinaderiet i Fredericia. Opgaven er udført for Aarsleff.
 • Frigravning af olieledning efter jordskred ved olierafinaderiet i Fredericia. Opgaven er udført for Aarsleff.
 • Udgravning med grab mellem rør.
 • Nedboring af pæle til fundering af skrænt efter jordskred.
 • Udlægning af geonet til stabelisering.
 • Geonettet bliver overdækket med ler og muld efterfølgende.
 • Udlægning af gydegrus i å-system for Vejen Kommune.
 • Skiring af skrænt for Fredericia Kommune.
 • Anlæg af grøfter ved Kalvø for Naturstyrelsen, så engen igen kan afgræsses af kvæg.
 • Anlæg af grøfter ved Kalvø for Naturstyrelsen, så engen igen kan afgræsses af kvæg.
 • Opstemning af vandløb vha. opbygning af dæmninger i sønderjyske skove for Naturstyrelsen.
 • Opstemning af vandløb vha. opbygning af dæmninger i sønderjyske skove for Naturstyrelsen.
 • Opstemning af vandløb vha. opbygning af dæmninger i sønderjyske skove for Naturstyrelsen.
 • Opstemning af vandløb vha. opbygning af dæmninger i sønderjyske skove for Naturstyrelsen.
 • Ombygning og udlægning af granitblokke i Horsens Havn for Munck Havne og Anlæg.
 • Ombygning og udlægning af granitblokke i Horsens Havn for Munck Havne og Anlæg.
 • Oprensning af skovsø, samt rydning af træer ved Haderslev.
 • Oprensning af skovsø, samt rydning af træer ved Haderslev.
 • Oprensning af skovsø, samt rydning af træer ved Haderslev.
 • Oprensning af skovsø, samt rydning af træer ved Haderslev.
 • Oprensning af skovsø, samt rydning af træer ved Haderslev.
 • Oprensning af indløbet til Filsø for Varde Kommune.
 • Anlæg af natursø på Nordfyn.
 • Oprensning af sø ved Vojens med den langarmede gravemaskine samt dumper.
 • Oprensning af parksø i Midtjylland - inden vi gik i gang.
 • Oprensning af parksø i Midtjylland.
 • Oprensning af parksø i Midtjylland.
 • Oprensning af parksø i Midtjylland.
 • Oprensning af parksø i Midtjylland.
 • Oprensning af parksø i Midtjylland - det færdige resultat.
 • Retablering af terrasse efter jordskred ved Kelstrup Klint.
 • Skrænt ved sommerhus er ved at skride ned.
 • Vi sikre skrænten, inden et jordskred vil tage sommerhuset med ned i havet.
 • Udgravning af sø ved Veerst.
 • Udgravning af sø ved Veerst.
 • Udgravning af sø ved Veerst.
 • Oprensning af havnebassin ved Drejø Gl. Havn for Munck Havne & Anlæg. Udført med Specialfartøjet Viki, pga. den smalle indsejling mellem molerne.
 • Oprensning af havnebassin ved Drejø Gl. Havn for Munck Havne & Anlæg. Udført med Specialfartøjet Viki, pga. den smalle indsejling mellem molerne.
 • Ida på arbejde i Thorsminde Gammel Havn.
 • Assistance med stillads på arbjedspram til eftersyn af olieledning ved Inter Terminals ved Aabenraa.
 • Arbejdsbåden bukser pramen med mandskab og udstyr til eftersyn af olieledning ved Inter Terminals ved Aabenraa.
 • Omlastning af havne slam, fra lastbil til skib med splitbund, med grab, til klapning i vesterhavet.
 • Nedramning af pæle.
 • Oprensning af okkersø for Aabenraa Kommune.
 • Sikkring af skrænt.
 • Sikring af skrænt ved udgravning og støbning med armeret beton ved Silkeborg.
 • Sikring af skrænt ved udgravning og støbning med armeret beton ved Silkeborg.
 • Sikring af skrænt ved udgravning og støbning med armeret beton ved Silkeborg.
 • Genopretning af skrænt efter jordskred.
 • Genopretning af skrænt efter jordskred.
 • Genopretning af skrænt efter jordskred.
 • Genopretning af skrænt efter jordskred.
 • Aflæsning af muldjord til brug ved genopretning efter jordskred.
 • Ny anlæg af skovgrøfter for Naturstyrelsen.
 • Ny anlæg af skovgrøft for Naturstyrelsen.
 • Oprensning af skovgrøfter for Naturstyrelsen.
 • Oprydning af skoveng og oprensning af grøfter for Naturstyrelsen.
 • Oprydning i skov for Naturstyrelsen.
 • Rydning af bevoksning.
 • Oprensning af sø ved Aabenraa.
 • Oprensning af sø ved Aabenraa.
 • Oprensning af siv/rørskov med tremmeskovl.
 • Afretning af skråninger med tiltskovl.
 • Etablering af ny voldgrav ved Aabenraa.
 • Oprensning af sø ved Galten.
 • Oprensning af sø ved Galten.
 • Udlægning af muldjord til etablering af ny græsplæne.
 • Ny anlagt voldgrav.
 • Terrænregulering af opgravede materialer.
 • Afgravning af gårdsplads samt pålægning af nye materialer.
 • Udgravning af sø, i naturområde
 • Ny anlæg af grøfter på en eng - gennem hestefolde ved et stutteri.
 • Ny anlæg af grøfter på en eng - gennem hestefolde ved et stutteri.
 • Sikring og stabilisering af en skrænt mellem to sommerhuse efter nedstyrtning.
 • Sikring og stabilisering af en skrænt mellem to sommerhuse efter nedstyrtning.
 • Gravemaskine på Stenarbejde.
 • Reetablering af stenkiste.
 • Klimatilpasning af vej.
 • Stenarbejde.
 • Stenarbejde.
 • Udskiftning af materiale langs sokkel.
 • Udgravning for stabilisering.
 • Oprensning af voldgrav ved gods på Fyn
 • Etablering af stendige for kommunen
 • Etablering af stendige for kommunen
 • Det færdige stendige, som er blevet etableret helt fra bunden
 • Anlæg af stier langs sø i en park
 • Anlæg af stier langs sø i en park
 • Opgravning af søbund ved Jels Søbad for Vejen Kommune
 • Inspektion med dykker ved havnebyggeri
 • Oprensning af havedam
 • Oprensning med Long Reach gravemaskine
 • Hovedsektionen til Uddybningsfartøjet Ida klar til afskibning
 • Hovedsektionen til Uddybningsfartøjet Ida på vej på arbejde
 • Oprensning og indsejling af 36.000 m3 aflejringer/sediment i Gram Slotsø for Naturstyrelsen
 • Opgravning af Balle Mølledam for Sønderborg Forsyning
 • Det færdige resultat efter opgravning af Balle Mølledam for Sønderborg Forsyning
 • Assistance med Long Reach ved oprensning af Svanesøen i Ballerup for Jakobsen & Blindkilde A-S
 • Oprensning af mudder for kølevandsindtag for Cheminova i Limfjorden.
 • Opgravning af mudder for kølevandsindtag for Cheminova i Limfjorden.
 • Oprensning af møllesø ved Lunderskov med long reach gravemaskine.
 • Udgravning af ny sø og etabelring af dæmning i skovområde ved Silkeborg.
 • Etablering af ny sø med overløb af stenstryg, ved Ribe.
 • Oprensning af søer på Palsgaard Gods.
 • Oprensning af søer på Palsgaard Gods.
 • Oprensning af søer på Palsgaard Gods.
 • Naturgenopretning af Villestrup Å (ført tilbage til oprindeligt leje).
 • Naturgenopretning af Villestrup Å (ført tilbage til oprindeligt leje).
 • Naturgenopretning af Villestrup Å (ført tilbage til oprindeligt leje).
 • Nedbrydning af stemmeværk med kugle ved Villestrup Å.
 • Opfyldning af gammelt å leje.
 • Vi har vores egen trækker og blokvogn, så vi kan transporterer maskinerne hurtig og flexibelt.
 • Faymonville - Blokvogen kan udtrækkes indtil 15 meter og lastes med 35 tons.
 • Vi har også en tipsættevogn, som kan transporterer 30 tons materiale (sand, grus, slam mv).
 • Uddybning i miljøfølsomt område i Villestrup Å med speicialfartøjet Viki i for Naturstyrelsen.
 • Uddybning i miljøfølsomt område i Villestrup Å med speicialfartøjet Viki i for Naturstyrelsen.
 • Uddybning i miljøfølsomt område i Villestrup Å med speicialfartøjet Viki i for Naturstyrelsen.
 • Etablering af faunapassage for oddere for Naturstyrelsen.
 • Etablering af faunapassage for oddere for Naturstyrelsen.
 • Uddybningsfartøjet Ida er her igang med opgravning af 50.000 m3 sump i bundløs naturområde.
 • Uddybningsfartøjet Ida er specialkonstrueret og har en lasteevne på hele 70 m3/100 tons.
 • Efter opgravningen bliver sumpen indsejlet, losset og kørt bort.
 • Sådan ser lastrummet ud på Ida, når det er tomt og klar til at blive lastet.
 • Sådan ser lastrummet ud på Ida, når det er fyldt og klar til at blive losset.
 • Vores to Komatsu gravemaskiner på oprensning for Odsherred Kommune.
 • Oprensning i kanal ved Lammefjorden.
 • Oprensning i kanal ved Lammefjorden.
 • Læsning af slam.
 • Opgravning af vandløb - å med lang rækkevide (15 meter).
 • Kurv til grødeoprensning.
 • 2 x Komatsu klar til opstart.
 • Opgravning af siv og rørskov i vådområde.
 • Overløb fra sø, som ledes i den rigtige retning med stenstryg
 • Indpumbning af sand i dyretunnel (til padder, grævlinge mv.)
 • Indpumbning af sand i dyretunnel (til padder, grævlinge mv.)
 • Udlægning af muldjord under bro
 • Stenstyg under motorvej i Sydjylland
 • Lægning af sten ved etableing af vandløb
 • Lægning af sten ved etableing af vandløb
 • Det færdige vandløb under vejen
 • Etablering af vandløb under motorvej med stenstryg
 • Rydning / indhaling af bevoksning i blødt område / blød bund med slæbeskovsanlæg (rækkevide 175 m).
 • Rydning / indhaling af bevoksning i blødt område / blød bund med slæbeskovsanlæg (rækkevide 175 m).
 • Uddybning i Ribe Østerå med Cutter Suger.
 • Oppumpning af sand fra åen til afvandingsbassin.
 • Indpumpningsbassin / Afvandingsbassin.
 • Udsigt fra Cutter Sugeren på arbejde ved Ribe Østerå.
 • Opbygning af stenstryg/faunerpassage i tunnel ved motorvejsbyggeri.
 • Opbygning af stenstryg/faunerpassage i tunnel ved motorvejsbyggeri.
 • Sand profil i tunnel ved motorvejsbyggeri.
 • Beklædning med fibertex dug til vandløb.
 • Det færdige resultat af stenstryg/faunerpassage i tunnel ved motorvejsbyggeri.
 • Indløb til tunnel ved motorvejsbyggeri.
 • Indpumning af sand i faunarør under ny motorvej ved Kliplev.
 • Indpumning af sand i faunarør under ny motorvej ved Kliplev.
 • Forbassin til kildevæld
 • Stenstryg
 • Stenstryg med naturbro
 • Stenstryg
 • Opgravning af rørskov i Lillebælt.
 • Opgravning af rørskov i Lillebælt.
 • Oprensning af materiale samt indsejling og opgrabning på dumper til bortkørsel ved Hinge Sø nord for Silkeborg.
 • Oprensning af sø.
 • Forstærkning af dæmning
 • Læsning af mudder/slam
 • Læsning af 400 meter 12" rørledning (pipeline) til cuttersuger.
 • Læsning af cuttersuger.
 • Transport af cuttersuger.
 • Søsætning af cuttersuger.
 • Bugsering til havs.
 • Arbejsbåd/slæbebåd på arbejde.
 • Samling af 400 m rørledning, til indpumpning af sand på strand.
 • Cuttersuger graver/suger sig ind i brinken til uddybning af ny havn.
 • Cuttersuger på arbejde med uddybning i havet.
 • Roterende cutterhoved.
 • Indpumpning af sand på stranden med cuttersuger.
 • Oprensning af mudder i sø i Nordjylland ved Rold.
 • Oprensning af voldgrav med specialfartøj ved Odense på Fyn.
 • Oprensning af voldgrav, Midtjylland ved Randers.
 • Oprensning af voldgrav og sø ved Odense på Fyn.
 • Indpumpning af 60.000 m3 mudder i 600 m 12" rørledning til afvandsbassiner for Vejle Amt.
 • Indpumpning til bundfældningsbassin.
 • Indpumpning til bundfældningsbassin.
 • Hjemtransport af rørledningen.
 • Oppumpning til filter poser for afvanding
 • Stor Cutter suger, 12", som vi bruger til oprensning af sø.
 • Lille sand/mudder suger, 6".
 • Oprensning af regnvandsbasin, Vejle Kommune.
 • Oprensning af søområde nord for Randers Fjord.
 • Opgravning af mudder i lystfistersø ved Holsted.
 • Oprensning af grøde og slam oven på plastik membran i Put-and-take sø ved Arrild.
 • Oprensning af Fredericia voldgrav.
 • Oprensning af aflejret sand i Guden Åen.
 • Oprensning af aflejret materiale i Bredvad Mølle Sø.
 • Oprydning af træer i naturområde med skovgrab ved Ejstrupholm.
 • Oprensning af voldgrav ved Horsens.
 • Læsning af mudder ved Fredericia.
 • Ny udgravning af sø i blød bund på store køreplader.
 • Ny udgravning af sø i blød bund på store køreplader.
 • Opgravning af mudder i lystfistersø ved Holsted.
 • Stenstryg. Overløb fra sø i stenstryg i Varnæg ved Aabenraa.
 • Stenstryg. Overløb fra sø i stenstryg i Varnæg ved Aabenraa.
 • Stenstryg. Dambrug omdannet til naturområde ved Egtved.
 • Ny anlæg af sø i Park ved Odense.
 • Oprensning af mudder med teleskoparm og grab ved Pjedsted ved Fredericia.
 • Uddybning af havet ved Trelde Næs med Wiremaskine.
 • Oprensning af voldgrav med Wiremaskiner.
 • Oprydning i skovene efter orkanen i 1999.
 • Mobil slæbeskovls anlæg til special opgaver, her uddybning ved Skjern Å projektet under eksisterende broer.
 • Spil på slæbeskovls anlæg. Indhalerspil: 175 m wire. Returspil: 350 m wire.
 • Håndtering af køreplader
 • Her er entreprenøren foran Komatsu PC 210 LC.
 • Bjærgning af gravemaskine i vådområde.
 • Klargøring til bjærgning af gravemaskine i vådområde.
 • Frigørelse med grab inden bjærgning af gravemaskine.
 • Gravemaskine opspændt for fritræk.
 • Bjærgning med wirespil.
 • Wirespil - 350 meter wire.
 • Jorarbejde med gravemaskine og dumper.
 • Gravemaskinen på arbejde ved motorvejsbyggeriet.
 • Læsning af ler til indbygning i motorvej.
 • Kystsikring og genopbygning af skrænter ved sommerhuse.
 • Kystsikring og genopbygning af skrænter ved sommerhuse.
 • Kystsikring og genopbygning af skrænter ved sommerhuse.
 • Terrænregulering.
 • Uddybning af mindre havn med wiremaskine.
 • Indbygning af swimmingpool i skrænt vha. terrænregulering.
 • Indbygning af swimmingpool i skrænt vha. terrænregulering - det færdige resultat.
 • Jordarbejde ifm. etablering af bassiner.
 • Genopbygning af skrænter i Hybylund ved Lillebælt.
 • Genopbygning af skrænter i Hybylund ved Lillebælt.
 • Genopbygning af skrænter i Hybylund ved Lillebælt.
 • Genopbygning af skrænter i Hybylund ved Lillebælt.
 • Genopbygning af skrænter i Hybylund ved Lillebælt.
 • Genopbygning af skrænter i Hybylund ved Lillebælt.
 • Flytning af vandløb til nyt løb.
 • Sidste nyt i minimaskiner.