Specialfartøjet (backhoe dredger) Viki


Med vores specielle fartøj kan man sejle ud på søer og opgrave materialer i lastrummet. Herefter vil det blive sejlet ind til land og blive losset med en gravemaskine med teleskoparm og grab - direkte på en lastbil eller i et slambassin.

Særlig velegnet til:
Oprensning på lavt vand, å, mose, voldgrav, sø samt afretning/oprensning af søbredden udført fra sø siden, udlægning af gydegrus mv.

Arbejdsgang:
Oprenser til eget lastrum eller pram, sejler med skrue, losser ved hjælp fra egen gravemaskine eller maskine med grab fra land, lastrummet er udstyret med afvandings system.

Transport:
Container lastvogn.

Arbejdsudstyr:


Last kapacitet:
8 m3.

Dybdegang:
Tom 0,6 m. Lastet 1,1 m.

Gravedybde:
1,8 m.

Anker system:
2 støtteben forankre ned til 2 m. dybde.

Gravemaskine:
Yanmar B17

Spil:
Hydraulisk, 50 m. wire, med friløb