post@tkstraarup.dk21 75 89 23

Faunapassage, gydegrus og etablering i vand

Skal dyrelivet kunne færdes uhindret?

Når vi mennesker bygger veje og dermed udnytter landskabet, så fratager vi også mange gange dyrelivets muligheder for at passere vejene. Men hvis man etablerer en faunapassage (en kunstigt skabt spredningskorridor), så får dyrelivet mulighed for sikkert at komme over på den anden side af vejene - til glæder for både dyrene og trafikken. Vi har mange års erfaring med etablering af både små og store faunapassager.

Vi har i de seneste år også lavet en del stenstryg, hvor vandløb, som har været opstemmet, er blevet ført tilbage til de oprindelig forløb, således at fiskene har fået uhindret adgang til vandløb, som de ellers ikke har villet kunne komme frem til. Vi har også udlagt en del gydegrus, samt lavet kunstige øer/fugleøer i naturen.

Kontakt os

- få en uforpligtende snak omkring dine behov!

Faunapassage og udlægning af gydegrus

Vi kan f.eks. også hjælpe med

Udover faunapassager, udlægning af gydegrus og anden etablering i vand, så udfører vi også andre entreprenøropgaver inden for vand, fauna og jordarbejde.

Klik her for at se alle vores specialer.

Billeder og video

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Og find endnu flere billeder og videoklip i henholdsvis foto galleriet og video arkivet.

Ny etableret faunapassage under motorvejUdlægning af gydegrus i å-systemSand profil i tunnel ved motorvejsbyggeri.Udlægning af gydegrus i vandløbRestaurering af vandløb med ny udlægning af gydegrusRestaurering af vandløb udlægning af gydegrusStenstryg. Overløb fra sø i stenstryg