post@tkstraarup.dk21 75 89 23

Uddybning af havn og sejlrende

Er din havn dyb nok - og hvad med sejlrenden?

Hvis du ønsker du at kunne modtage skibe med en større dybdegang i din havn, så kan vi hjælpe dig med at lave en uddybning af havnen. Vi kan ligeledes hjælpe dig med at lave en uddybning, hvis du ønsker at etablerer en ny havn eller havnebassin - eller hvis sejlrenden skal være dybere, så hjælper vi også gerne med en uddybning af sejlrenden.

Uddybning af havne og sejlrender kan foretages på flere forskellige måder - hvilken måde vi bruger afhænger af den enkelte opgave. Vi kan f.eks. uddybe med vores mudder- / sandsuger, som suger bundmaterialet op og derefter pumper det ind på land til et bundfældningsbassin, hvor det rene vand bliver sendt retur via et overløb.

Vi kan også uddybe via vores specielle farttøjer, Ida og Viola, som kan sejle ud og uddybe/opgrave til lastrummet og derefter sejle det ind til land, hvor det kan blive losset direkte på vores dumper for bortkørsel.

Oprensning / uddybning af havne bassin

Vi kan også hjælpe med oprensning af søer, voldgrave, bassiner mv.

Med vores mangeårige erfaring og specialiserede maskinpark, kan vi hjælpe med oprensning og uddybning på den bedste måde, tilpasset det enkelte behov.

Læs mere om uddybning og oprensning.

Billeder og video fra uddybning af havne og sejlrender

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Og find endnu flere billeder og videoklip i henholdsvis foto galleriet og video arkivet.