post@tkstraarup.dk21 75 89 23

Oprensning og uddybning af sø, mose og andre vådområder

Oprensning af søer, moser, vandløb, voldgrave og andre vådområder er blandt vores spidskompetencer og vi har stor erfaring med dette område.

Hvis du har en sø, mose, havn eller lignende, som du ønsker at få oprenset og dermed få øget vanddybden og vandkvaliteten i, så er hjælpen nær. Vi har over 40 års erfaring med oprensning af søer, og har samtidig en effektiv og specilaiseret maskinpark som betyder vi kan løse både små og store opgaver inden for de fleste vådområder.

Den rigtige løsning til hver slags oprensning

Ved at suge, pumpe eller grave bundslam og/eller mudder op fra en sø, bliver alle grøder, næringsstoffer og fosfor fjernet, og det giver både en øget vanddybde og en bedre vandkvalitet, som naturligt øger sigtbarheden i vandet.

Afhængig af opgaven kan vi klare den på forskellige måder. Vi kan suge bundslammet eller mudderet op med vores mudder- / sandsuger og derefter pumpe det ind til en pumpestation på land, hvorfra det bliver pumpet videre til et bundfældningsbassin. Ved hjælp af et overløb vil det rene vand blive sendt retur til søen eller videre til et vandløb.

Alternativt kan vi med vores specielle fartøj sejle ud på søen og opgrave materialer i lastrummet. Herefter vil det blive sejlet ind til land og blive losset med en gravemaskine med teleskoparm og grab - direkte på en lastbil eller i et slambassin.

Med vores store erfaring og specialiserede maskinpark kan vi bl.a. hjælpe med oprensning af:
 • Søer
 • Parksøer
 • Slotssøer
 • Havedamme
 • Mølledamme
 • Moser
 • Vandhuller
 • Okkerbassiner
 • Regnvandsbassiner
 • Voldgrave
 • Havne
Kontakt os gerne

- det er naturligvis helt uforpligtende for dig!

Vores specialudviklede fartøjer har nogle unikke fordele som gør, at vi bedre kan lave oprensning uden at ødelægge omgivelserne, og så kan vi med skånsom søsætning oprense svært tilkommelige steder.

Billeder og video fra oprensningsopgaver vi har udført

Nedenfor kan du se et par billeder fra oprensning og uddybning af søer, damme, vandhuller og bassiner med mere. Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.

Okkerbassin oprensningRydning af bevoksning fra vandOprensning i Gudenåen hvor en sandbanke var udskylletOprensning af udskyllet sandbanke i Gudenåen for Skanderborg Kommune.Oprensning af kanal for Udbyneder Pumpelaug ved MariagerfjordOprensning af sø i Husted MoseOprensning af sø i Husted Mose for EnerginetOprensning af privat sø i SønderjyllandOprensningsfartøj gør klar til oprensning.Genopretning af mose i Kolding Åpark.Oprensning af vandremuslinger i Gudenåen ved udløbet af Mossø. Vandremuslinger oprenset af GudenåenUddybning af vandgraven rundt om chimpanseøen i Odense ZooOprensning af sø ved Vest FynOprensning af sø ved FredereciaUddybningsfartøjet Ida ved oprensning af Gram slotsøOprensning af indløbskanalOprensning af voldgrav.Oprensning af 5700 m3 slam af 1 hektar i Golf Sø for fredericia kommuneOprensning af skovsø ved Haderslev.Oprensning af kanal i Grindsted for Billund kommune med Komatsu Long Reach med ekstra teleskop arm, som rækker over 20 meter.Oprensning af havnebassin.Oprensning af havnebassinOprensning af okkersø for Aabenraa Kommune.Oprensning af okkerbasin, med long-reach maskine og teleskoparm med grap.Oprensning af sø ved Aabenraa.Oprensning af siv/rørskov med tremmeskovl.