Oprensningsfartøjet (backhoe dredger) Viola


Med vores specielle oprensningsfartøj kan man sejle ud på søer og opgrave materialer i lastrummet. Herefter vil det blive sejlet ind til land og blive losset med en gravemaskine med grab - direkte på en lastbil eller i et slambassin.

Særlig velegnet til:
Oprensning på lavt vand, større åer, moser, voldgrave, søer, mindre havne samt afretning/oprensning af søbredden udført fra sø siden, udlægning af gydegrus mv.

Arbejdsgang:
Oprenser til eget lastrum eller pram, sejler med skrue, losser ved hjælp fra egen gravemaskine eller maskine med grab fra land.

Transport:
Hele fartøjet kan være på ét blokvogns træk.

Arbejdsudstyr:


Last kapacitet:
15 m3.

Dybdegang:
Tom 0,4 m. Lastet 0,6 - 0,9 m.

Gravedybde:
3,8 m. som standard uden ekstra arm.

Positionering:


Fremdrift:
2 propeller (truster) der kan hæves og sænkes efter behov, ved arbejde på ekstremt lavt vand.

Byggeår:
2020.

Gravemaskine:
Hitachi ZX55U-5A 5,5 tons.